7 Lut 2010 . Pomozcie; 2 (x-y) (x+ y)-3 (x-2y) 2= (2 na koncu to jest do kwadratu) 5 (s+ 3r) (3t-s)-2 (s+ 2r) 2 do kwadratu= (a-3) [2 do. 17 Maj 2010. 5x+ 2y+ 2x-2y= 6-12-3x=-6/x= 2-5* 2+ 2y= 6 2y= 6+ 10 y= 8 4 Rozwiąż nierówności a) x (do kwadratu)-8x+ 120 i delta> 0 to x należy do zbioru (2, 6). 10 Paź 2009. x+ 2y= 9{y-1= 3x{x+ 2y= 9{-3x+ y= 1 [/*(-2)]{x+ 2y= 9+{6x-2y=-2. 4x+ 3y= 54{1/3x= 4 (1+ 1/8y){4x+ 3y= 54{1/3x-1/2y= 4 [/* 6]{4x+ 3y= 54+{2x-3y= 24.
D) 2x+ 3y+ 1-4x+ 2y-4+ 5x-2y+ 2=. 3x+ 3y+(-1)= 3x+ 3y-1 7. 2x kwadrat-4x-10 pozdro tez chodzę do 2 i chciałbym miec takie łatwe: Nodes [kwadrat. Count]. Nodes. Add (punkty [2]. x+ " " punkty [2]. y); treeView1. Nodes [kwadrat. Count]. Nodes. Add (punkty [3]. x+ " " punkty [3].
Równaniu 3x+ 2y− 8= 0. Znalezc równanie symetralnej odcinka ab. Obliczyc pole kwadratu wiedza c, ˙ze pole kwadratu, którego wierzcho lkami sa.

X= 0 x=-1 x= 3 x= 2 y=-1 y= 0 y= 2 y= 3. a kto to sprawdzi? ze na og/o/l nie mo/zna podnosi/c do kwadratu a w tym przypadku mo/zna. . Jak wiadomo (x+ y)^ 3= x^ 3+ 3 (x^ 2) y+ 3y^ 2x+ y^ 3 dla x= x i y= (1/3). To znaczy przyjme, że umiemy podnosić do kwadratu, prawda? d.
> mniejszy< kreska ułamkowa w liczniku 3 (x-5) w mianowniku 2> 1/6-5x. 8x) do kwadratu) razy (2y do szescianu), zamiast [ (8x)^ 2] [2y^ 3]?